Algemene voorwaarden Hulzebos Holding Academie (voor personen)

 1. Registratie gebeurt via het aanmeldformulier op de website hholding/academy of per email aan academy@hholding.nl
 2. Per e-mail ontvangt u de bevestiging van uw registratie en de gegevens om binnen 7 dagen en voor de aanvangsdatum van de dienst aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. Bij te late betaling vervalt uw registratie.
 3. U bent ingeschreven zodra de betaling tijdig is ontvangen.
 4. Na betaling ontvangt u de betalingsbevestiging en de factuur.
 5. Diegene, die een module ook namens andere deelnemers boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor de aangemelde deelnemers.
 6. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt wordt u hiervan op de hoogte gesteld als u nog niet bent ingeschreven en komt u op een wachtlijst.
 7. Hulzebos Holding heeft het recht de overeenkomst op te zeggen bij onvoldoende aanmeldingen. Het betaalde inschrijfgeld wordt dan gerestitueerd.
 8. Hulzebos Holding heeft het recht de overeenkomst te annuleren als zij haar plichten niet kan nakomen. Het betaalde inschrijfgeld wordt dan gerestitueerd.
 9. Bij annulering gelden de volgende regels:
  1. annulering dient altijd per e-mail te geschieden via academy@hholding.nl.
  2. bij annulering tot 21 dagen voor aanvang van de module wordt het volledige inschrijfbedrag gerestitueerd;
  3. bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de module wordt 50% van het inschrijfbedrag gerestitueerd;
  4. bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de module is geen restitutie mogelijk;
  5. een plaatsvervanger is welkom mits 24 uur voor aanvang hiervan melding is gemaakt met de contactgegevens van desbetreffende persoon.
  6. bij beƫindiging na aanvang van de module is geen restitutie mogelijk;
  7. als schriftelijk aangetoond wordt dat men door overmacht absoluut niet aanwezig kan zijn en moet annuleren, wordt het volledige inschrijfbedrag gerestitueerd.
 10. Hulzebos Holding is niet aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen als gevolg van gebeurtenissen tijdens de levering van de dienst.