Algemene voorwaarden Hulzebos Holding Academie (voor bedrijven)

 1. Registratie gebeurt na een intake gesprek, welke minimaal 2 maanden voor de aanvangsdatum plaats vindt.
 2. Per e-mail en per post ontvangt u binnen 14 dagen een offerte van de dienst.
 3. Binnen 7 dagen laat u weten of u akkoord bent. Na akkoord ontvangt u als opdrachtgever de factuur, welke uiterlijk 14 dagen voor de afgesproken aanvangsdatum betaald moet zijn. Bij te late betaling houdt Hulzebos Holding zich het recht voor om de opdracht te annuleren.
 4. Hulzebos Holding heeft het recht de overeenkomst te annuleren als zij haar plichten niet kan nakomen. Het betaalde inschrijfgeld wordt dan gerestitueerd.
 5. Hulzebos Holding is nimmer aansprakelijk voor de kosten die u als opdrachtgever heeft gemaakt om de dienst af te nemen.
 6. Bij annulering gelden de volgende regels:
  1. annulering dient altijd per e-mail te geschieden via academy@hholding.nl.
  2. bij annulering tot 21 dagen voor aanvang van de module wordt het volledige inschrijfbedrag gerestitueerd;
  3. bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de module wordt 50% van het inschrijfbedrag gerestitueerd;
  4. bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de module is geen restitutie mogelijk;
  5. bij beƫindiging na aanvang van de module is geen restitutie mogelijk;
 7. Hulzebos Holding is niet aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen als gevolg van gebeurtenissen tijdens de levering van de dienst.