ONDERNEMEN IS DYNAMISCH LEREN,

om de continue veranderingen te begrijpen.

De wereld om ons heen veranderd continu.
Dit biedt nieuwe kansen.
Kansen zien, ideeën vormen en uitwerking van scenario’s
vraagt creativiteit en anders denken vanuit meerdere perspectieven.

Vergroten en versnellen van uw denkkracht
wordt mogelijk  door verbeeldingskracht.
Dit brengt tevens eenvoud bij complexe uitdagingen.

HHolding-Academy

Wenst u één of meerdere programma’s binnen uw bedrijf?

Neem dan contact op via email (academy@hholding.nl), ons contact formulier of per telefoon op +31 6 150 92 750

 

Bepaal uw eigen toekomst.

HHolding-BusinessPlanning

Uw LEIDERSCHAP bepaald de toekomst bepaald, zorgt voor creatiekracht, weerkracht en ondernemerskracht . Het vormt de basis voor de toekomst van uw bedrijf. U leert verbinding te leggen tussen uw ambities, uw kracht en uw competitieve voordelen, waarbij u het verband legt bij de stap naar de toekomst onder uw leiding.

Agenda en inhoud

 • Ambitie. Wat maakt u de geschikte leider? Welke ambitie streeft u na? Welke ambitie is de drijvende kracht achter uw leiderschap.
 • Identiteit. Wie bent u? Waar staat u voor? Waar ligt uw kracht?
 • Competitieve Voordelen. Wat zijn uw competitieve voordelen? Welke kracht ligt daar achter verscholen? Waar ligt uw relevante waarde als leider?
 • Onderhoud. De bedrijfsplanning is enerzijds de basis om activiteiten te ontplooien. Anderzijds blijkt de praktijk altijd anders uit te pakken. Hoe gaan we hier mee om en wanneer veranderen we de planning?
 • Wrap-up. Samenvatting van deze training.

De meerwaarde

De nieuwe kans ligt voor u. U voelt dat u hier de geschikte persoon voor bent. Na deze dag weet u welke krachten u bezit om dit te leiden. Met het verkregen inzicht bent u in staat om slagvaardig de leiding op te pakken en het bedrijf te leiden naar te toekomst.

Duur: 1 dag

Aantal deelnemers: 2 – 5 personen

Kosten: € 1385,- (excl. BTW) per persoon

Wenst u dit programma binnen uw bedrijf?

Neem dan contact op via email (academy@hholding.nl), ons contact formulier of per telefoon op +31 6 150 92 750

Meld u hier aan

Code Module – Tijd & Locatie:

LS000000 – Deze sessie wordt alleen op aanvraag gegeven.

Wilt u deelnemen?

Meld u hier aan

of stuur dan een email naar academy@hholding.nl.

Vermeld uw naam, de code en uw eventuele vragen die u in de cursus behandeld ziet.

U ontvangt van ons een bevestiging met de factuur.

Lees hier voor de algemene voorwaarden

Stap voor stap in de goede richting.

HHolding-BusinessPlanning

 

De bedrijfsplanning zorgt ervoor dat u concrete stappen maakt, overzicht behoud en de voortgang bewaakt. Het vormt de basis van uw bedrijfsvoering en uitvoering. U leert verbinding te leggen tussen de bedrijfskundige en operationele activiteiten, waarbij inzicht verkrijgen en voortgang bewaking vereenvoudigd wordt.

Agenda en inhoud

 • Structuur. Chaos aan informatie of toch Aan de hand van een bestaande planning kijken we welke elementen u in een planning tegenkomt. Op deze manier leet u de structuur van de planning kennen.
 • Wat is het doel van heeft een bedrijfsplanning? Wanneer wordt het ingezet? Hoe moet ik het lezen? We gaan dieper in op het toepassen van de bedrijfsplanning.
 • Bedrijfskundige activiteiten. U neemt de bedrijfkundige activiteiten onder de loep. Wat komt er allemaal kijken bij het ondernemen?
 • Operationele activiteiten. Afhankelijk van uw onderneming zijn er generieke en specifieke operationele activiteiten. Zijn ze eenmalig of repeterend? Hoe brengt u ze overzichtelijk in kaart?
 • Onderhoud. De bedrijfsplanning is enerzijds de basis om activiteiten te ontplooien. Anderzijds blijkt de praktijk altijd anders uit te pakken. Hoe gaan we hier mee om en wanneer veranderen we de planning?
 • Wrap-up. Samenvatting van deze training.

Duur: 1 dagdeel

Aantal deelnemers: 4 – 10 personen

Kosten: € 265,- (excl. BTW) per persoon

 

Wenst u dit programma binnen uw bedrijf?

Neem dan contact op via email (academy@hholding.nl), ons contact formulier of per telefoon op +31 6 150 92 750

 

Meld u hier aan

 

Code Module – Tijd & Locatie:

 

BP000000 – momenteel wordt de workshop alleen nog op aanvraag gegeven.

 

Wilt u deelnemen?

Meld u hier aan

of stuur dan een email naar academy@hholding.nl.

Vermeld uw naam, de code en uw eventuele vragen die u in de cursus behandeld ziet.

U ontvangt van ons een bevestiging met de factuur.

Lees hier voor de algemene voorwaarden

 

WILT U DEZE WORKSHOP OP EEN ANDER MOMENT

Stuur dan een email naar academy@hholding.nl

De kracht van het ondernemen.

HHolding-BusinessModelling

Het business model zorgt ervoor dat de organisatie duurzaam vorm krijgt en slagvaardig te werk kan gaan. Het vormt de basis van je bedrijfsvoering en uitvoering. U leert uw krachten kennen en hoe u deze als waarde kunt inzetten om de waardeketen, Inclusief klant, optimaal van dienst te zijn.

DEZE WORKSHOP IS MOMENTEEL NIET INGEPLAND

Kunt u niet wachten? Stuur dan een email naar academy@hholding.nl

Ken uw omgeving.

HHolding-BusinessEcosystem

 

Het business ecosysteem zorgt ervoor dat u kunt ondernemen en focus krijgt op uw bijdrage in de waardeketen . Het vormt de longen van uw organisatie. U leert vanuit meerdere perspectieven te kijken naar uw directe en indirecte omgeving, waardoor u begrijpt hoe u het best tot uw recht komt.

BM000000 – momenteel wordt de workshop alleen nog op aanvraag gegeven.

Kunt u niet wachten? Stuur dan een email naar academy@hholding.nl

Samenwerking aan het gemeenschappelijke doel.

HHolding-OpenInnovatie

 

Open innovatie zorgt ervoor dat u met de juiste partners samenwerkt om succesvol te ondernemen. Het vormt de basis van creatiekracht door uw organisatie . U leert hoe u samenwerking aan kunt gaan binnen uw business ecosysteem, waardoor u succesvol wordt bij het realiseren van het gemeenschappelijke doel.

OI000000 – momenteel wordt de workshop alleen nog op aanvraag gegeven.

Kunt u niet wachten? Stuur dan een email naar academy@hholding.nl

 

Afdwingen van een succesvolle verandering.

HHolding-InnovatieManagement

 

Goed innovatie management zorgt er voor dat kansen omgezet worden in ideeën die inzetbaar zijn om duurzaam ondernemen te realiseren. Het vormt de hartslag van de organisatie. U leert vanuit meerdere perspectieven te kijken naar verschillende vormen van innovatie management, waardoor u begrijpt hoe u hier het beste mee aan de slag kunt gaan.

IM000000 – momenteel wordt de workshop alleen nog op aanvraag gegeven.

Kunt u niet wachten? Stuur dan een email naar academy@hholding.nl

 

Risico verlagend veranderen.

HHolding-BusinessTransformation

 

Business Transformatie zorgt voor een toekomstgerichte onderneming. Het vormt de basis bij de veranderende organisatie, al dan niet door reorganisaties, overnames en innovaties. U leert aankomende veranderingen te toetsen op haalbaarheid, waarbij de kans op falen wordt verkleint.

BT000000 – momenteel wordt de workshop alleen nog op aanvraag gegeven.

Kunt u niet wachten? Stuur dan een email naar academy@hholding.nl